W dniu wczorajszym 16.08.2018 r podczas spotkania Wydziału Gier Śląskiego Związku Piłki Nożnej zapadła decyzja w sprawie meczu I kolejki ligowej pomiędzy Sarmacją Będzin, a Polonią Bytom. Przypomnijmy, że spotkanie to nie doszło do skutku z powodu rezygnacji naszego klubu z organizacji tego meczu.

Na stronie ŚZPN ukazał się następujący komunikat:

„W przypadku spotkania z pierwszej kolejki I grupy IV ligi Sarmacja Będzin – Polonia Bytom, które nie doszło do skutku, wysłuchaliśmy wyjaśnień przedstawiciela będzińskiego klubu, który nie chciał się pogodzić z walkowerem. Mając jednak pisemną rezygnację Sarmacji z organizacji meczu nie mogliśmy podjąć innej decyzji. Zgodnie z paragrafem 44, ustępem 1, punktem 22 Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłkę nożną Śląskiego Związku Piłki Nożnej zastosowaliśmy paragraf 39, ustęp 5, w którym jest napisane: Pisemne oświadczenie klubu (podpisane przez osoby statutowo upoważnione do reprezentowania klubu) o rezygnacji z rozegrania zawodów stanowi podstawę do zweryfikowania zawodów jako walkower 3:0 na korzyść drużyny przeciwnej. Na tym jednak poprzestaliśmy i na mój wniosek przegłosowaliśmy decyzję o niewystępowaniu do Wydziału Dyscypliny o wyciągnięcie sankcji wobec klubu ukaranego walkowerem. Można więc powiedzieć, że skończyło się “tylko” walkowerem 3:0 na korzyść Polonii Bytom”.

Tym samym Sarmacja Będzin w meczu I kolejki sezonu 2018/2019 zanotowała walkowera na korzyść Polonii Bytom.