Niestety w tym trudnym dla nas wszystkich okresie mamy smutną wiadomość.

Z dniem 12 marca swoją dymisję na ręce zarządu złożył dotychczasowy prezes Sarmacji Będzin.
Kilka dni później dołączył do niego jeden z wiceprezesów.
W związku z tym pozostali członkowie zarządu zorganizowali zebranie, na którym nie przyjęli dymisji prezesa klubu. Swoją decyzję motywowali potrzebą zorganizowania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, na którym wybrany zostanie nowy zarząd z prezesem na czele.
Przypomnijmy, że zgodnie ze statutem klubu takie zebranie powinno odbywać się co 4 lata.
Tak się składa, że najbliższy termin jego przypada na czerwiec tego roku.
Panująca obecnie sytuacja może doprowadzić do przełożenia Walnego Zebrania na późniejszy termin.
Zgodnie ze statutem klubu (rozdz.IV paragraf 27 pkt 3) ustępującemu zarządowi Komisja Rewizyjna może udzielić absolutorium.
Wtedy też zgodnie z ustalonymi zasadami można dokonać wyboru nowych władz.